پایان نامه ها

پايان نامه های دانشجويی و تخصصی 2009-2011:

1.     بررسی ارتباط بین پیدایش مهار کننده در بیناران مبتلا به هموفیلی A و B با موتاسیونهای ژنی در این بیماران و مقایسه آنان با بیماران بدون مهار کننده
توسط: رها صحرائیان جهت اخذ درجه دکترای تخصصی اطفال
استاد راهنما: دکتر مهران کریمی
2.     بررسی فعالیت قلب به کمک داپلر بافتی ضربانی در بیماران تالاسمی
توسط: نهال فرهانی جهت اخذ درجه دکترای عمومی
استاد راهنما:دکتر مهران کریمی
3.     پیوند اتولوگ سلولهای بنیادی در درمان لنفوم با استفاده از رژیم درمانی
CEAMتوسط: محسن محمدیان جهت اخذ دکترای فوق تخصصی
استاد راهنما: دکتر مانی رمزی
4.     بررسی ناهنجاریهای دندانی در کودکان درمان شده با لوسیمی حاد
توسط: مریم ابراهیمی جهت اخذ درجه دکترای عمومی دندانپزشکی
استاد مشاور: دکتر سهیلا زارعی فر
5.     پلی مورفیسم ژن فاکتور هفت انعقادی و ارتباط آن با خطر بروز بیماریهای قلبی و عروقی
توسط: محسن پیش بین جهت اخذ درجه دکترای تخصصی در رشته بیماریهای داخلی
استاد راهنما: دکتر مانی رمزی
6.     پلی مورفیسم مرتبط با فرم خوش خیم بیماری کم خونی داسی شکل در جنوب ایران
توسط: مژده کیان مهر جهت اخذ درجه دکترای عمومی
استاد راهنما: دکتر مهران کریمی
7.     بررسی نظرات بیماران هموفیلی در زمینه مشکلات سلامتی و اجتماعی- اقتصادی آنان در شیراز
توسط: آسیه مهر امیری جهت اخذ درجه دکترای عمومی
استاد راهنما: دتر مهران کریمی
8.     بررسی سطح دی دیمر در کودکان سرطانی بستری در شیراز بیمارستان شهید فقیهی
توسط: نسرین صاکی جهت اخذ درجه دکترای عمومی
استاد راهنما: دکتر مهران کریمی
9.     بررسی همبستگی ژنوتیپ با تغییرات چربیهای خون در بیماران تالاسمی ماژور و اینتر مدیا
توسط: محمد رضا بردبار جهت اخذ درجه دکترای تخصصی در رشته خون و سرطان شناسی کودکان
استاد راهنما: دکتر مهران کریمی
10. تعیین تاثیر تجویز طولانی مدت فاکتور هفت نوترکیب برعلائم بیماری افراد با کمبود مادرزادی فاکتور انعقادی VII به صورت پروفیلاکسی در استان فارس
توسط: بهداد جنابعلی جهرمی جهت اخذ درجه دکترای عمومی
استاد راهنما: دکتر مهران کریمی
 
مركز تحقيقات هماتولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان خلیلی-برج تحقیقات محمد رسول الله-طبقه ششم-مرکز تحقیقات هماتولوژی 
تلفن های تماس: 07136122263-07136281528
فاکس: 07136281563
پست الکترونیک:
hematology@sums.ac.ir


کارگاه ها و همایش ها
EHA meeting in Shiraz
سمینار تازه های تالاسمی

20 و 21 اردیبهشت 97 


آئین نامه ها و فرم ها

تازه های سایت