طرح های تحقیقاتی بین المللی در حال اجرا در مرکز تحقیقات هماتولوژیطرح های تحقیقاتی بین المللی در حال اجرا در مرکز تحقیقات هماتولوژی

مشارکت در طرح رجیستری بیماران اختلالات انعقادی نادر -
 
طرح بین المللی سیپت SIPPET،:جهت مقایسه تاثیر و عوارض داروهای فاکتور هشت کنسانتره و ریکامبیننت در بیماران هموفیلی کمبود فاکتور هشت شدید در حال انجام است وایران یکی از بیش از ۵۰ کشوری است که این طرح در ان انجام می شود و مرکز مفید تهران و مرکز دستغیب شیراز در این مطالعه شرکت دارند.از شیراز ۱۴ بیمار در طرح شرکت و تحت درمان پروفیلاکسی تا 50 تزریق قرار گرفتند.این طرح از سال 1391 آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد.کمیته اخلاق وزارت بهداشت مرجع تایید این طرح میباشد.

- طرح بین المللی WINTERS: در کشورهای مختلف جهان از جمله مراکزی در ایران انجام می شود.این طرح جهت سنجش و بررسی خونریزی ها و عوارض بیمارن فون ویلبراند تایپ 3(شدید ) انجام می شود و از شیراز 28 بیمار وارد طرح شده اند.شروع طرح سال 1392 می باشد و تا دو سال آینده ادامه خواهد داشت.تایید این طرح از کمیته اخلاق وزارت بهداشت می باشد.

- طرح بین المللی SMART: بر روی 5 بیمار هموفیلی با مهار کننده ، که به فاکتور 8 انعقادی جواب نمی دادند انجام شده است. در این طرح بجای فاکتور 8 انعقادی از فاکتور هفت خارجی نووسون استفاده شده است.

  - طرح بین المللی FORMA 1: این طرح با تایید کمیته اخلاق وزارت بهداشت در مراکز تهران (بیمارستان امام خمینی) و شیراز (بیمارستان دستغیب) انجام شد و دو بیمار Afibrinogenemia تحت مطالعه و مقایسه تاثیر  عوارض  دو نوع مختلف داروی حاوی فاکتور یک قرار گرفتند. این طرح در سال گذشته انجام شد و بیمار سوم طرح به زودی وارد مطالعه خواهد شد

 

 
مركز تحقيقات هماتولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان خلیلی-برج تحقیقات محمد رسول الله-طبقه ششم-مرکز تحقیقات هماتولوژی 
تلفن های تماس: 07136122263-07136281528
فاکس: 07136281563
پست الکترونیک:
hematology@sums.ac.ir