طرح های تحقیقاتی بین المللی در حال اجرا در مرکز تحقیقات هماتولوژیطرح های تحقیقاتی بین المللی در حال اجرا در مرکز تحقیقات هماتولوژی

1- طرح بین المللی سیپت SIPPET،:جهت مقایسه تاثیر و عوارض داروهای فاکتور هشت کنسانتره و ریکامبیننت در بیماران هموفیلی کمبود فاکتور هشت شدید در حال انجام است وایران یکی از بیش از ۵۰ کشوری است که این طرح در ان انجام می شود و مرکز مفید تهران و مرکز دستغیب شیراز در این مطالعه شرکت دارند.از شیراز ۱۴ بیمار در طرح شرکت و تحت درمان پروفیلاکسی تا 50 تزریق قرار گرفتند.این طرح از سال 1391 آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد.کمیته اخلاق وزارت بهداشت مرجع تایید این طرح میباشد.

2- طرح بین المللی WINTERS: در کشورهای مختلف جهان از جمله مراکزی در ایران انجام می شود.این طرح جهت سنجش و بررسی خونریزی ها و عوارض بیمارن فون ویلبراند تایپ 3(شدید ) انجام می شود و از شیراز 28 بیمار وارد طرح شده اند.شروع طرح سال 1392 می باشد و تا دو سال آینده ادامه خواهد داشت.تایید این طرح از کمیته اخلاق وزارت بهداشت می باشد.

3- طرح بین المللی SMART: بر روی 5 بیمار هموفیلی با مهار کننده ، که به فاکتور 8 انعقادی جواب نمی دادند انجام شده است. در این طرح بجای فاکتور 8 انعقادی از فاکتور هفت خارجی نووسون استفاده شده است.

  4- طرح بین المللی FORMA 1: این طرح با تایید کمیته اخلاق وزارت بهداشت در مراکز تهران (بیمارستان امام خمینی) و شیراز (بیمارستان دستغیب) انجام شد و دو بیمار Afibrinogenemia تحت مطالعه و مقایسه تاثیر  عوارض  دو نوع مختلف داروی حاوی فاکتور یک قرار گرفتند. این طرح در سال گذشته انجام شد و بیمار سوم طرح به زودی وارد مطالعه خواهد شد

 

 
مركز تحقيقات هماتولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان خلیلی-برج تحقیقات محمد رسول الله-طبقه ششم-مرکز تحقیقات هماتولوژی 
تلفن های تماس: 07136122263-07136281528
فاکس: 07136281563
پست الکترونیک:
hematology@sums.ac.ir


کارگاه ها و همایش ها
EHA meeting in Shiraz
سمینار تازه های تالاسمی

20 و 21 اردیبهشت 97 


آئین نامه ها و فرم ها

تازه های سایت