دکترای پژوهشی
معرفی دوره
دوره دکترای تخصصی پژوهشی (Ph.D by Research) يکي از بالاترين مقاطع تحصيلي آموزش عالي و مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت های پژوهشی و آموزشی است که هدف آن تربیت متخصصيني است که با آشنايي با روش‌های پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند گامي در جهت توسعه پايدارعلمی و گسترش مرزهاي دانش بردارند
محور اصلي فعاليتهاي دوره دکتراي تخصصي پژوهشي کسب دانش و مهارت از طريق پژوهش هدفمند و نوآوري در يک رشته خاص است. آموزش وسيله برطرف کردن کاستي هاي آموزشي دانشجويان اين دوره است تا راه را براي حصول به اهداف دوره هموار سازد
شرط اوليه جهت ثبت نام در فراخوان دارا بودن حداقل دو مقاله نمايه شده در نمايه هاي درجه يک بين المللي به عنوان نويسنده اول يا مسئول به تشخيص کميته منتخب دانشگاه، نمره زبان مطابق با مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي و موفقيت در مصاحبه/آزمون ورودي است
دوره دکتری تخصصی پژوهشی به دو بخش تقسیم می شود. طول مدت این دوره حداکثر 4 سال می باشدلیکن به تشخیص شوراي تحصيلات تکميلي مؤسسه حداکثر تا دو نیم سال قابل تمدید است.  
بخش اول دوره دکتری تخصصی پژوهشی: در این دوره که طول آن حداکثر یکسال می باشد دانشجو به کسب مهارتهای نظری و علمی بنیادین پژوهشی می پردازد. در این دوره از میان 16 واحد عمومی(non-core)  و 6 واحد تخصصی( core) که مجموعأ 22 واحد می باشد 12 واحد آموزشی توسط استاد راهنما از میان واحد های ارائه شده در بخش اول انتخاب و توسط دانشجو گذرانده می شود. دانشجو در بخش اول دوره ملزم به انتخاب موضوع پایان نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی، انجام مطالعات مقدماتی، نگارش پروپوزال تحقیقاتی، تصویب موضوع پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی موسسه و نهایتأ به تأیید رساندن آن در معاونت پژوهشی وزارت بهداشت می باشد .

بخش دوم دوره دکتری تخصصی پژوهشی: در این بخش دانشجو با استفاده از مهارتهای کسب شده در بخش اول دوره دکتری تخصصی پژوهشی پایان نامه خود را اجرا و از دستاوردهای آن دفاع می نماید.

برای اطلاعات بیشتر در خصوص این دوره می توانید به صفحه مربوط در سایت معاونت پژوهشي و فنآوری مراجعه فرمایید.

 
نحوه پذیرش

فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي  (PhD by Research)از طریق وب سایت مرکز تحقیقات و همچنین معاونت پژوهشي و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز دو ماه قبل از تاریخ  پذیرش دانشجو به اطلاع عموم رسانده می شود.
ضروري است داوطلبين علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي ادامه تحصيل، شرايط اختصاصي را نیز بر اساس آيين نامه دوره دكتري تخصصي پژوهشي و دستور العمل مربوطه دارا باشند.
كليه فرم ها و مدارك مورد نياز مي بايست حداكثر تا تاريخ مندرج در فراخوان ارسال گردد.
حد اقل شرط لازم براي تمامي داوطلبين در هنگام ارسال مدارك داشتن دو مقاله تحقيقي (original article) در مجلات نمايه شده در نمايه هاي بين المللي نوع 1 (ISI (SCI-Expanded list), PubMed/Medline) به عنوان نويسنده اول يا مسئول مي باشد. ضمنا گواهي پذيرش يكي از دو مقاله فوق نيز مورد قبول واقع خواهد شد كه در اين حالت مدارك داوطلب در صورت احراز ساير شرايط و موفقيت در مصاحبه جهت تصميم گيري نهايي به وزارت بهداشت ارسال مي گردد. بديهي در صورت عدم تاييد مدارك توسط كميته تخصصي وزارت بهداشت حقي براي داوطلب ايجاد نمي گردد.

اساتید راهنما و حوزه های تحقیقاتی مرتبط
.
 
لینک های مفید
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره دکتری تخصصی پژوهشی می توانید با کارشناس مربوطه در وب سایت معاونت پژوهشي و فنآوری تماس بگیرید.

سایر مراکز مجری دوره تخصصی پژوهشی 
را در وب سایت معاونت پژوهشي و فنآوری مشاهده نمایید
    
مركز تحقيقات هماتولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان خلیلی-برج تحقیقات محمد رسول الله-طبقه ششم-مرکز تحقیقات هماتولوژی 
تلفن های تماس: 07136122263-07136281528
فاکس: 07136281563
پست الکترونیک:
hematology@sums.ac.ir