مرکز تحقیقات هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بهره جستن از اساتید برجسته در زمینه هماتولوژی و ژنتیک، در آغاز به همت استاد گرانقدر پروفسور منصور حق شناس در سال 1348 هجری شمسی در بیمارستان موقوفه مرحوم محمد نمازی پایه گذاری شد. این مرکز با داشتن دو واحد مجزا در بیمارستان های نمازی و شهید دستغیب، یکی از قدیمی ترین مراکز تحقیقاتی کشور به شمار می رود.

Feature Slides

  همکاری علمی

در عصری زندگی می‌كنيم كه متخصصان و پژوهشگران ناگزير از برقراری ارتباط بيشتر و بهره‌گيری از پديده «همكاری علمی» و روی آوردن به «تأليف مشترك» هستند، زيرا يك پژوهشگر در شرايط جديد نمی‌تواند به تنهايی تمام تخصص، مهارت، منابع و امكانات لازم برای فعاليت های پژوهشی را در اختيار داشته باشد. با همكاری علمی، مزايا و فوايد زيادی در فعاليت های پژوهشی نصيب فرد پژوهشگر می شود (ادامه مطلب در سایت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه)