اولویت های پژوهشی

 محورها و اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات هماتولوژی سال 1394

·         Anemia

1.   شناسایی اختلالات آنزیمی

2.   بررسی انواع کم خونی شامل تالاسمی و کم خونی داسی شکل و ...و کیفیت زندگی بیماران

3.   بررسی هزینه اثربخشی و هزینه مطلوبیت مصرف هیدروکسی اوره در مقایسه با تزریق خون بیماران تالاسمی متوسط

4.   بررسی نازایی در بیماران تالاسمی

5.   ارتقائ سلامت و کیفیت زندگی بیماران با مداخلات آموزشی مرتبط

6.   به کارگیری داروهای جدید آهن زدا در بیماران تالاسمی

7.   به کارگیری مدالیتیهای جدید درمانی در بیماران تالاسمی نظیر jak2inhibitor & minihepcidin

·         Coagulation disorders and thrombosis

8.    بررسی اختلالات ترومبوز، هموستاز

9.    بررسی کیفیت زندگی در بیماران و عوامل موثر بر بهبود آن

10.  بررسی شایعترین اختلالات انعقادی در دختران و زنان و بهبودکیفی تشخیص ون براند در ایران

11.  بررسی تاثیر داروی جدید فیبرینوژن در بیماران با کمبود مادرزادی فیبرینوژن

12.  بررسی شیوع inhibitor  در بیماران هوموفیلی با فاکتور 8 نوترکیب در مقایسه با فاکتور 8 پلاسمایی

 

 

 

 

·         Oncology and bone marrow transplantation

 

13.  پیوند سلولهای بنیادی در بیماران مبتلا به solid tumor

14.   پیوند مغز استخوان در بیماریهای خونی

15.   بررسی سرطانهای خون و لمفوم

16.    بررسی کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطانهای خون و لمفوم

17.    بررسی اثربخشی درمانهای جدید در درمان بیماران در مقایسه با درمانهای استاندارد

18.    Minimal Residual Disease در سرطانهای خون و لمفوم

 

·         Mesenchymal stem cell therapy

 

19.   بررسی اثربخشی سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی اتولوگ در درمان بیماران مبتلا به آرتروپاتی هموفیلی

20.   استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی انسانی در درمان بیماران مبتلا به بیماری حاد واکنش پیوند علیه میزبان مقاوم به درمان های خط اول (درمان با استروئید)

 

·         Gene editing

 

21.   در بیماران هموفیلی وسیکل

·         Registry

22.    ALL and AML

 
مركز تحقيقات هماتولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان خلیلی-برج تحقیقات محمد رسول الله-طبقه ششم-مرکز تحقیقات هماتولوژی 
تلفن های تماس: 07136122263-07136281528
فاکس: 07136281563
پست الکترونیک:
hematology@sums.ac.ir