تاریخچه

بخش تحقیقات هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در واقع در سال 1348 هجری شمسی در اتاقی کوچک واقع در زیر زمین بیمارستان موقوفه نمازی و در مجاورت بخش پزشکی هسته ای به همت آقای پرفسور منصور حق شناس و با همکاری و همراهی آقای دکتر فرامرز اسماعیل بیگی که به تازگی از ایالات متحده آمریکا بازگشته بودند افتتاح شد و برنامه های تحقیقاتی آن آغاز گردید.
در سال های نخستین، برنامه های مرکز بیشتر در زمینه کم خونی ها و فقرآهن بود که در روستاها و نیز در خود شهرستان شیراز انجام می شد که نتایج آن تحقیقات، به چاپ چندین مقاله در مورد کمبود آهن در ایران در مجلات بین المللی انجاميد.
به طور همزمان، تحقیقاتی نیز بر روی بیماری های لمفوم اولیه روده Immuno Polyliferative Small disease) IPSID) و همچنین α-Chain disease (که اولین بار در ایران گزارش گردید)، صورت گرفت که گزارش آن در مجلات بین المللی چاپ شده و یک مقاله جامع (Review Article) نیز با همکاری آقای دکتر حقیقی و همکاران دیگر در مجله معتبر New England Medicine به چاپ رسید.
در مراحل بعدی، بررسی انواع کم خونی های ارثی و Hemoglubinopathia مورد توجه قرار گرفت و با همکاری آقای دکتر مرآت این بررسی ها آغاز شد و نتایج آن نیز در مجله هموگلوبین به چاپ رسید.
اطلاعات فراوانی پیرامون کم خونی ها و نیز Hemoglubinopathia در طول 40 سال گذشته فراهم گردیده است که نیازمند بررسی های جامع و گزارش نتایج آن می باشد.
در طول سال های گذشته، علاوه بر کسانی که از آنها یاد شد، همکاران گرانقدر دیگری نیز با این مرکز همکاری داشته اند که می توان به خانم دکتر ابدی، مرحوم دکتر محلوجی و خانم دکتر آيت الهی که مطالعات زیادی پیرامون Sickle cell انجام داده اند، اشاره نمود.
این مرکز با داشتن دو واحد مجزا در بیمارستان های نمازی و شهید دستغیب، یکی از قدیمی ترین مراکز تحقیقاتی کشور به شمار می رود.
 
مركز تحقيقات هماتولوژی
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - خیابان خلیلی-برج تحقیقات محمد رسول الله-طبقه ششم-مرکز تحقیقات هماتولوژی 
تلفن های تماس: 07136122263-07136281528
فاکس: 07136281563
پست الکترونیک:
hematology@sums.ac.ir


کارگاه ها و همایش ها
EHA meeting in Shiraz
سمینار تازه های تالاسمی

20 و 21 اردیبهشت 97 


آئین نامه ها و فرم ها

تازه های سایت